Skip to main content
Policy för integritet och dataskydd

Integritetspolicy

Den här informationen sparar vi

Informationen vi sparar är den du aktivt lämnar till oss, såsom e-postadress och telefonnummer när du fyller i vårt kontaktformulär. Digit 4 Consulting köper aldrig e-postadresser eller andra uppgifter om dig. Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas ur vårt system genom att skicka oss ett mail.

Om cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies skickas sedan tillbaka till webbplatsen när du besöker den igen och kommer då ihåg din dator vid nästa besök. Cookies kan också skickas till andra webbplatser som kan använda dem. Cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Sessionscookies: Dessa sparas tillfälligt på din dator när du besöker vår webbplats och tas bort så fort du stänger ner din webbläsare

Förstapartscookies: Dessa cookies placeras på din dator i samband med att du surfar in på vår webbplats

Tredjepartscookies: Dessa cookies har ett annat företag placerat på din dator (det är tredjepartscookies som gör att du t.ex. ser annonser på produkter som du tidigare har klickat eller gjort sökningar på)

I de cookies vi använder sparas ingen personlig information eller information relaterad till vilka sidor du besöker.

Varför vi använder cookies
Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår webbplats. Vissa funktioner kräver användning av cookies för att fungera, andra underlättar för dig som besökare.

Hur man kontrollerar användningen av cookies
Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator, eller välja vilken typ av cookies som ska användas, kan du ställa in detta i inställningarna på din webbläsare.

WordPress
Vår webbplats är byggd med CMS:et WordPress. Tillägget vi använder för att ge dig valet att godkänna eller lämna platsen genererar cookie för att minnas döljandet av cookiebar.

Google Anaytics
Vi använder Google Analytics på vår webbplats, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Vid användning av webbsidan genereras cookies som inhämtar information om användning av webbsidan (inklusive er IP-adress). Informationen lagras och vidarebefordras av Google på servrar i U.S.A. Vissa cookies används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen, andra för att få kännedom om vilka operativsystem, vilka webbläsare och vilka plattformar som besöken sker ifrån. Vi kan avläsa hur vår webbplats används, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Information hjälper oss att utveckla och optimera vår webbplats.

Vad vi använder informationen till

Vi använder informationen för att kunna optimera vår webbplats och för att kunna kontakta dig vid eventuell förfrågan etc.

Följande personer tar del av informationen

Endast anställda hos Digit 4 Consulting har tillgång till dina uppgifter. Vi kommer aldrig att sälja eller lämna vidare dina uppgifter till någon annan.

Vilken lagtext hänvisar till för att få lagra och hantera informationen

Vi hänvisar till dataskyddslagen, GDPR.

Behandling av personuppgifter

Digit 4 Consulting värnar om din personliga integritet. All behandling av personuppgifter som används av Digit 4 Consulting sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen[1] (GDPR).

Digit 4 Consulting avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till oss, i samband med gjord registrering på hemsidan, samtycke i mail, seminarium, sociala medier och liknande instanser.

Syftet med insamling av personuppgifter

Kontaktuppgifter, bilder och namn är personuppgifter som kan härledas till dig som person. Digit 4 Consulting behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera dem inför eventuell framtida kontakt. Intresseanmälningar och personuppgifter från dig administreras för att ingå i eventuella avtal med dig, ge information om pågående projekt och service som vi tillhandahåller i samband med förfrågningar. Vi ber dig notera att när du använder vår webbplats finns det funktioner som gör det möjligt för dig att lägga upp information som kan betraktas som personliga uppgifter.

Laglig grund

Digit 4 Consulting behandlar dina personuppgifter enligt gängse lagstiftning. Vi inhämtar samtycke, där detta så krävs, innan vi påbörjar behandling av dessa.

Ditt godkännande

Genom att du har givit ditt samtycke på hemsidan samtycker du till att Digit 4 Consulting i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att förbättra våra tjänster, produkter, service eller liknande, informera om status i pågående och kommande händelser samt genomföra kundundersökningar. Genom registrering hos Digit 4 Consulting samtycker du även till att motta information och marknadsföringsmaterial via e-post, telefon, per post, eller annat motsvarande sätt. Detta förutsätter att du vid registrering eller senare uppgivit ditt telefonnummer eller din e-postadress till oss. Digit 4 Consulting äger rätt att dokumentera din kommunikation med oss.

Du har rätt att från Digit 4 Consulting få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter blir raderade hos Digit 4 Consulting.
Om du inte vill ta del av erbjudanden och/eller marknadsföring vänligen kontakta oss via mail till info@digit4.se eller genom att avregistrera dig i något av våra utskick. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Digit 4 Consulting att vidta rättelseåtgärder.

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande vår integritetspolicy eller hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post.

Andreas Holst Davies
Digit 4 Consulting
Byalagsvägen 4
187 45 Täby
info@digit4.se

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

Close Menu

Om oss

Vi är en personlig webbbyrå specialiserad på att ta fram nya hemsidor i WordPress. Vi har lång erfarenhet av att skapa framgångsrika lösningar tillsammans med våra kunder och ser varje projekt som unikt.